1. トップページ
  2. Konsultasyon counter para sa mga dayuhan

Konsultasyon counter para sa mga dayuhan

Problema sa buhay,Ano ang gusto mong malaman (Pamamaraan ng paninirahan, Pang-administribo, Labor, Edukasyon, Pagiging magulang, DV, Medikal, Pag-aasawa, Diborsyo atbp) na konsultasyon.
Libre ang konsultasyon, Pamilyang dayuhan at mga kakilalang hapon ay maaari rin kumunsulta. Mga bagay na kaugnay sa organisasyon, Mangangakong magiging sikreto ang anuman napag-usapan.

  • 画像:災害時外国人サポーター
  • 画像:災害時外国人サポーター

Mga Salita

English, Chinese, Tagalog, Vietnamese, Malumanay na Hapon

  • Para sa iba pang mga wika. kung sakali, maaari kaming maghanda ng tagapagsalin. Mangyaring kumunsulta lamang.

Tel, Fax

TEL: 083-995-2100
FAX: 083-920-4144

Oras ng konsultasyon

  • Malumanay na Hapon: 8:30 am ~5:15 pm
  • English, Chinese, Tagalog, Vietnamese: 10:00 am~4:00 pm
  • Sarado pag mga piyesta opisyal at bagong taon.

Mga Salita at Araw ng Kosultasyon

Martes Miyemkules Huwebes Biyernes Sabado
English
Chinese
Tagalog
Vietnamese
Malumanay na Hapon

Mag- click dito para sa detalyadong kalendaryo

Lugar

Yamaguchi Konsultasyon Counter para sa mga Dayuhan (Yamaguchi ken International Exchange Association)
753-0082 Yamaguchi city mizunoue-cho 1-7 3F

Pag-access

Mga 5 minuto sa pamamagitan ng bus mula sa JR Yamaguchi Station hanggang sa tanggapan ng prefectural.
2 minuto sa paglalakad pagkatapos bumaba sa tanggapan ng prefectural.

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhan

・Abugadong magbibigay ng libreng ligal na konsultasyon tungkol sa diborsyo at mga problema sa kontrata.
※Mangyaring gumawa ng reserbasyon 3 araw bago ang petsa ng konsultasyon.

・Magbibigay ng isang administratibong scrivener ng libreng konsultasyon ng propesyonal sa iyong katayuan ng paninirahan at katayuan sa iyong visa.
※Mangyaring gumawa ng reserbasyon 7 araw bago ang petsa ng konsultasyon.

Petsa : 1:00 pm~2:00 pm / 2:00 pm ~ 3:00 pm tuwing ikatlong linggo ng Biyernes
Lugar :Yamaguchi Konsultasyon Counter para sa mga Dayuhan Yamaguchi mizunoue -cho 1-7 3F
Reservation / Inquiries: Yamaguchi Konsultasyon Counter para sa mga Dayuhan
Tel:083-995-2100
FAX:083-920-4144

  • Kinakainlangan ang reservation.
  • Maaari kang kumunsulta sa isang beses lamang sa bawat tao.
  • Kung kailangan mo ng isang tagasalin, mangyaring kumonsulta nang mas maaga.

Map

YIEA_Map

Mga kapaki-pakinabang na link