(公財)山口県国際交流協会からのお知らせ

Konsultasyon sa Pamumuhay 2018(Tagalog・タガログ語)

Konsultasyon sa Pamumuhay (Tagalog)

Sa Yamaguchi Ken Kokusai Kouryuu Kyoukai, mga dayuhan residenteng naninirahan sa yamaguchi ken,

sa pang araw-araw pamumuhay, kung mayroon kayung problema o nais na mga itanong. Magbibigay ng kailangan na impormasyon o magbigay ng payo.Mangyaring huwag mag atubiling komunsulta o tumawag sa amin.

■Lugar Yamaguchi Ken Kokusai Kouryu Koukai

753-0082 Yamaguchi Shi Mizunoue-cho 1-7  3 floor

■Oras Tuwing Miyerkules 1:00PM~4:00PM
■Pamamaraan ng konsultasyon  Personal ng Panayam o tawag sa telepono
■Nomeru para konsultasyon 080-7718-3230

※Tumawag lamang sa Araw o Oras ng konsultasyon.

※Libre ang konsultasyon, mangangakong magiging Kompidensyal hindi kailangan ang reserbasyon,subalit

kung may naka reserbang iba, sila ang uunahin. ※Sa legal na konsultasyon kinakailangan ang pag rereserb

(isang beses lamang ang libre sa konsultasyon sa abogado).